AR-GE

Basar? Teknoloji’nin modern AR-GE’sinde en son teknoloji kullan?larak arast?rma konusu cihazlar?n sistem tasar?mlar?, elektronik tasar?mlar? ve konfigurasyonlar? belirlenip dokumante edilerek uretilmeye haz?r hale getirilir. Gunumuzun teknoloji yar?s?nda elektronik dal?nda urun gelistirmek gibi iddial? bir konuda sorumluluk alan AR-GE’de amac?m?z proje cal?smalar?n? standartlara uygun, hedef maliyetle, zaman?nda tamamlayarak uretime aktarmakd?r.

Bu amacla, en son teknolojinin kullan?ld?g? tasar?m ve prototip cal?smalar?na Basar? Teknoloji bilgi birikimini yans?tmak, verimli proje yonetim metodlar? uygulamak ve tasar?m kalitesini surekli iyilestirmek ana hedefimizdir.

Basar? Teknoloji bunyesinde gelistirilen tum cihazlar?n endustriyel ve mekanik tasar?mlar?n?n yap?lmas?, maket ve mekanik prototiplerinin imal edilmesi ve bunlar?n daha onceden belirlenen standartlara uygun sekilde kalite gereksinimlerinin saglanarak seri olarak uretilmesine yonelik dokumanlar?n haz?rlanmas? da gunumuzun gelismis tasar?m ve imalat araclar?ndan yararlan?larak gerceklestirilmektedir.

Tasar?m aktivitelerinin kalitesinin en yuksek seviyede surdurulmesi ve tasar?m suresinin minimuma indirilmesi icin gereken en yeni yaz?l?m ve donan?mlar?n kullan?ld?g? ve guncel tutuldugu bu bolumde dikkati ceken en onemli ozellik tasar?m, dokumantasyon ve prototip imali aktivitelerin hepsinin bilgisayar teknolojisine dayand?r?lmas?d?r. Tasar?m ve dokumantasyon cal?smalar?, guclu PC ve Is istasyonlar?nda cal?st?r?lan gunumuzun en populer bilgisayar destekli tasar?m ve dokumantasyon yaz?l?mlar?na dayand?r?lmaktad?r.