Aktif / Reaktif Sayaçlar

EPDK Yonetmeligine ve TEDAS Asgari Sartlar?na TAM Uygun,

Sanayi tipi Aktif/Reaktif Sayac (KOMBIMETRE),
UC FAZLI (Trifaze),
Uc Faz/Dort Telli,
Tekli/Coklu Tarifeli,
Hassasiyet S?n?f? Aktif 1; Reaktif 2
IEC 62053-21 & IEC 62052-11 Standardlar?na gore onayl?,
KEMA/Hollanda onayl? bina ici (IP51)
TSE onayl? binad?s? (IP54),
“CE” Belgeli,

OR Serisi elektronik elektrik sayaclar? (Kombimetre) Aktif, Reaktif induktif ve Reaktif kapasitif enerji kullanan sanayi abonelerinin ve endustriyel tesislerin ihtiyaclar?na gore tasar?mlanm?st?r. Bir aktif ve bir veya iki reaktif mekanik sayac setinden olusan sayaclar?n yerine tek bir OR Serisi sayac (Kombimetre) kullan?labilir.

TEDAS Asgari Sartlar?na uygun olup T4 tarife diliminin kullan?lmas? halinde yerinden sokulmeden programlanabilecektir.

OR Serisi elektronik elektrik sayaclar?’n?n kullan?m? ve tarife/tuketim bilgilerinin okunmas? sayac uzerindeki tuslar ve ozel s?v? kristal gosterge (LCD) ile son derece kolaylast?r?lm?st?r. TEDAS’?n Asgari Sartlar?nda istenilen bilgiler beser saniye ara ile ard?s?k olarak gostergede donmektedir. Ayr?ca istenildigi anda ya sayac uzerindeki tuslara bas?larak yada optik port yard?m? ile verilere ulasmak mumkundur.

Elektrik kesintilerinde tuslar yard?m? ile ekrandan veya optik porttan okuma islemlerini yapmaya olanak tan?nmaktad?r.
Sayaclar?n uzerindeki k?rm?z? LED ?s?klar cekilen guc miktar?na (Aktif/Reaktif) bagl? olarak yan?p sonmektedir.

Sayaclar?n LCD gostergesinden; toplam Aktif/Reaktif enerji tuketimi, tarifeye gore Aktif enerji tuketimi, anl?k cekilen guc, tarih/saat, sayaca mudahale, pil zay?f bilgileri say?sal ve sembollerle kodlu olarak izlenebilmektedir.

OR Serisi elektronik elektrik sayaclar?; yaz/k?s (ileri/geri) saat uygulamas?n? otomatik olarak yapabilmektedir.

Montaj boyutlar? uc faz mekanik sayac montaj boyutlar? ile ayn?d?r.

Uzaktan sayac okunmas? amac?na uygun teknik c?k?s OR Serisi sayaclarda standart olarak mevcuttur. PLC (-P), GPRS/EDGE (-G) ve RF (-R) Opsiyonel haberlesme secenekleride kullan?m?n?za haz?rd?r.
100 Ampere kadar OR D1direk baglant?l? modeli ve 100 Amperin uzerinde guc kullan?m? icin OR T1 trafolu baglant?l? modelini kullanabilirsiniz.