Kalite

Basar? Teknoloji Kalite Sistemi, ISO 9001 e gore sertifikal? farkl? musteri standartlar?n? saglayacak sekilde yap?land?r?lm?st?r.
Basar? Teknoloji Kalite Kontrol Sistemi, uretimde kullan?lacak ham maddeden baslay?p, uretimin her asamas?nda yap?lan kontroller ile devam ederek, son urunun musteriye ulasana kadar tum evrelerini icermektedir.

Kapsaml? Kalite Kontrol Sistemi ile yuksek musteri beklentilerinin kars?lanmas? hedeflenmistir. Turkiye’nin lider elektronik ekipman ureten kuruluslar? aras?nda olan Basar? Teknoloji, urun kalitesini her gecen gun daha da artt?rmak icin cal?smaktad?r. Hedefimiz, kaliteli urunlerimizle, hayat?n?zda mukemmeliyeti yakalaman?za yard?mc? olabilmektir.

Basar? Teknoloji Kalite Kontrol Sistemi, bunyesinde bulunan dogruluk duzeyi yuksek mekanik olcum yeteneklerine sahip aletler ile donat?lm?s olcum laboratuar? ve elektronik ve mekanik olcum ekipmanlar?n?n dogruluklar?n?n periyodik olarak kontrolu icin olusturulmus izlenebilir kalibrasyon laboratuar? ile tasar?m, uretim ve kontrol faaliyetleri desteklemektedir.

Basar? Teknolojinin Mart 2002 ay?nda ISO 9001 ve Kas?m 2003 ay?nda ISO 14001 sistem belgelerini almas?, Kalite Sistemine ve Cevrenin, dogan?n korunmas?na vermis oldugu onemin bir belirtisidir.

Tum Basar? Teknoloji urunlerinin Ulusal ve Uluslararas? standartlara, yonergelere uygunlugu Urun Kalite Onaylar? ile pekistirilmektedir.

ISO9001

ISO14001