Tek Faz Sayaçlar

EPDK Yonetmeligine ve TEDAS Asgari Sartlar?na TAM Uygun,

TEK FAZLI (Monofaze),

Hassasiyet S?n?f? 1,
Tekli/Coklu Tarifeli,
Tek Faz/IkiTelli,
En Son Standardlara gore onayl?,
KEMA/Hollanda onayl? bina ici (IP51) BA1100 serisi,
NMi/Hollanda onayl? bina ici (IP51) BA1100F serisi,
TSE onayl? binad?s? (IP54),
“CE” Belgeli,

KAAN Marka tek fazl? (Monofaze) Elektronik Elektrik Sayaclar? meskenlerde kullan?ma yonelik olarak tasarlanm?st?r.
Mekanik sayaclar?n sahip oldugu tum ozelliklere ilaveten tek ve cok tarifeli yonetmeliklere uygun olarak gerektiginde yerinden sokulmeden programlanabilmektedir.
Elektronik Elektrik Sayaclar?’n?n kullan?m? ve tarife/tuketim bilgilerinin okunmas? sayac uzerindeki buton ve ozel s?v? kristal gosterge (LCD) ile son derece kolaylast?r?lm?st?r.
Elektrik kesilmeleri an?nda bile buton yard?m? ile ekrandan veya optik porttan okuma islemlerini yapmaya olanak tan?nmaktad?r.

Sayaclar?n LCD gostergesinden;
Toplam enerji tuketimi,
Tarifeye gore enerji tuketimi,
Anl?k cekilen guc,
Tarih/Saat,
Sayaca mudahale,
Pil zay?f bilgileri izlenebilmektedir.
Ekran bilgilerinin izlenme sekli istenirse kayan ekran seklinde veya tek tek kontrol edilecek sekilde ayarlanabilmektedir.
Elektronik Elektrik sayac?; yaz/k?s (ileri/geri) saat uygulamas?n? otomatik olarak yapabilmektedir.
Elektronik Elektrik Sayaclar?’n?n montaj boyutlar? mekanik sayac boyutlar? ile ayn? oldugundan sayac panosu icinde herhangi bir degisiklik yapmaya gerek yoktur.