Cihaz Uretim

Fabrikam?zda bulunan Elektronik Uretim duzenekleri ve olcum cihazlar?m?z, gerek Elektronik sayaclar, Telefonlar ve benzeri telekomunikasyon urunleri gibi yuksek hacimli seri uretimlere, gerekse TV Vericileri gibi dusuk hacimli uretimlere olanak saglayacak sekilde yap?lanm?st?r. Bu durum Elektronik Uretim alan?nda oldukca esnek bir uretim yap?s? saglamaktad?r.

Elektromekanik montaj sonras?nda, yar? mamul veya bitmis urunler en modern test cihazlar?n?n yer ald?g?, bilgisayar kontrollu test duzeneklerinde test ve kalibre edilmektedirler. Bu test duzeneklerindeki test stratejilerinin degerlendirilmesi ve gerekli interaktif test programlar?n?n gelistirilmesi muhendislerimizce gerceklestirilmektedir.
Musteri istegine gore uretilecek olan cihazlar?n (askeri veya sivil) uretiminin planlanmas?, urunlerin montaj?, uretim asamalar?nda gereken mekanik/elektronik testler ve cihaz testleri sonras?nda ozel paketleme islemleri de yap?lmaktad?r.

I see what other questions are being posed, and recognize that I wrestle https://essaydragon.com/ with the same things.